Bezpečnostné kontajnery SHARPSAFE

Je známe, že väčšina poranení ostrými predmetmi, ktoré sa prihodia zdravotníckemu personálu, vznikajú v čase medzi zákrokom a vložením predmetu do vhodného bezpečnostného kontajneru, ako napr. SHARPSAFE.
Ide o systém riadenia nemocničného odpadu, ktorý je navrhnutý tak, aby umožňoval bezpečnú likvidáciu nemocničného odpadu a minimalizoval riziko zranenia, pričom spĺňa platné požiadavky produktových noriem a právnych predpisov.
Rad SharpSafe pozostáva z kontajnerov od 0,2 l do 30 l, ku ktorým sú dostupné rôzne vozíky, stojany a podnosy.

Vyžiadajte si kompletný katalóg Sharpsafe produktov.

Rad kartónov je vyrobený z recyklovanej lepenky a obsahuje integrovanú polyetylénovú vložku obsahujúcu spony na uzavretie. Ľahký dizajn šetrný k životnému prostrediu umožňuje, aby sa produkt dodával zložený, čím sa znížia náklady na dopravu a minimalizuje sa skladovací priestor.
Nádoby sú vyrobené z čistého polypropylénu, takže pri spaľovaní neunikajú žiadne škodlivé látky a spĺňajú platné požiadavky produktových noriem a právnych predpisov.
Špecifikácia: 50 l kartón standard, rozmery 580 x 295 x 295 mm.

Vyžiadajte si kompletný katalóg Sharpsafe produktov.

Kontajner Quiver má kapacitu 7,5 l a môže obsahovať až 7 laparoskopických nástrojov. Veko je opatrené adhéznym tesnením zamedzujúcim presakovaniu tekutín po finálnom uzavretí. Kontajner je určený pre málo invazívne chirurgické nástroje, šijacie nástroje, centrálne žilné katétre, hrudné katétre, atď.
Špecifikácia: 7,5 l, 610 x 150 x 100 mm

Vyžiadajte si kompletný katalóg Sharpsafe produktov.

Kontajner Clinisafe je určený k likvidácii placent, tkanív klinického odpadu
a laboratórnych skúmaviek so vzorkami. Kontajner Clinisafe je viacúčelová
jednotka odpadu opatrená adhéznym tesnením zamedzujúcemu presakovaniu
tekutín, preto sa doň môže ukladať akýkoľvek cytotoxický, placentárny a laboratórny odpad. Kontajner je opatrený systémom k finálnemu uzavretiu.
Špecifikácia: 9 l, 265 x 290 x 186 mm

Vyžiadajte si kompletný katalóg Sharpsafe produktov.

Rad kontajnerov Hospisafe na klinický odpad s veľkou kapacitou a otvoreným vstupom umožňujú bezpečnú likvidáciu odpadu. Veko môže byť dočasne  zatvorené (1 klik), aby sa obsah skryl, keď sa nepoužíva, následne sa finálne uzavrie (2 kliknutia).
Špecifikácia: 30 l – 400 x 370 x 330 mm, 60 l – 400 x 370 x 590 mm

Vyžiadajte si kompletný katalóg Sharpsafe produktov.

ACARE s.r.o.
Prevádzka: Hraničná 5, 922 10 Trebatice, Slovenská republika
tel.: +421 33 55 86 778, fax.: +421 2 33 33 056 027
e-mail: acare@acare.sk, web: www.acare.sk

A care, s.r.o., divízia Vitality

Sídlo spoločnosti a prevádzka

Sídlo: A care s.r.o.
Hraničná 5, 922 10 Trebatice
acare@acare.sk